Kim Jest Ta

Ref. 1. Kim jest Ta, co wyłania się z pustyni,
Otoczona wonią mirry i kadzidła?
W całej pełni chwały wchodzi Córa królewska,
W całej pełni chwały wchodzi Córa królewska, Maryja.

1. Oto ja, służebnica Pana mego,
Oby mi się stało według twoich słów.
Błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia,
Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Bóg.
Błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia,
Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Bóg.

Ref. 2. Kim jest Ta, która świeci niby zorza,
Piękna jak księżyc, jaśniejąca jak słońce?
Błogosławiona, która uwierzyła Panu,
Błogosławiona, która uwierzyła Panu, Maryja.

2. Wielbi dusza moja Pana mego
I w Bogu Zbawcy raduje się mój duch.
Błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia,
Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Bóg.
Błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia,
Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Bóg.

Ref. 2. Kim jest Ta...


"Jakub Tomalak & Ewelina Klimek"