Jezus dał Maryję

Ref. Jezus dał Maryję za Matkę Janowi,
Jezus ludziom pod krzyżem Matkę dał.
Dał Ja tobie, byś wzrastał ku człowiekowi,
O Obliczu Jezusa byś się stał.

1. Matce Boga otwórz serce,
Pozwól w życie swoje wejść.
Matce Boga daj swoją rękę,
Poprowadzi cię przez mgłę,
Życia mgłę.

2. Matce Boga powierz swą słabość,
Ona moc ukaże ci.
Matce Boga zawierz swe losy,
A nauczy jak wiarą żyć,
Wiarą żyć.

3. Matce Boga zawierz swą miłość,
Niechaj Jezus kocha w nas.
Matce Boga złóż swoją przyszłość,
U Jej boku świętym się stań,
Świętym bądź.

D A e h
D A h
D A e h
D A h