Jak paciorki różańca

Ref. Jak paciorki różańca przesuwają się chwile,
Nasze smutki, radości i blaski.
A Ty Bogu je zanieś,
połączone w różaniec,
Święta Panno, Maryjo pełna łaski.

1. My także mamy małe zwiastowanie,
My też czekamy Twego nawiedzenia,
My też Jezusa z drżeniem serc szukamy,
W tajemnicach radosnych,
módl się za nami.

2. Ty też płakałaś i doznałaś trwogi,
I jak nikt poznałaś nasze ludzkie drogi.
Gdy nas mrok otoczy, nie jesteśmy sami,
W tajemnicach bolesnych - módl się za nami.

3. My także mamy swą ojczyznę w niebie,
Tam w pełnym blasku zobaczymy Ciebie.
Tam w pełnym słońcu wszyscy się spotkamy,
W tajemnicach chwalebnych - módl się za nami.

G
D7 G
E a
D7
G D7 G

G E a D7
G E a D7
G E a D7
G D7
G D7