Gwiazdo zaranna obleczona w słońce

1. Gwiazdo zaranna,
obleczona w słońce,
módl się za nami.

Chwały ikono,
Dziewico posłuszna,
módl się za nami.

2. Gwiazdo przewodnia,
Służebnico Pańska,
módl się za nami.

Matko żyjących,
Początku Kościoła,
módl się za nami.

3. Bogurodzico,
Córo Twego Syna,
módl się za nami.

Znaku nadziei,
Mieszkanie Mądrości,
módl się za nami.

E A E cis
fis
C H7 E