Gdzie Matka, tam miłość

1. Gdzie Matka, tam miłość,
Gdzie Matka, tam szczęście,
Gdzie Matka, tam radość prawdziwa.
Więc świat bez miłości, bez szczęścia, radości,

Tej Matki wciąż szuka, przyzywa:
"Przyjdź, Matko, przyjdź,
Rozsiewaj szczęście dokoła,
Przyjdź do nas, przyjdź do nas
Radosna Matko Kościoła!"

2. Gdzie matka, tam litość
I wspólna jest boleść,
Gdzie matka, tam mniejsze cierpienie.
Więc świat chorujący, zraniony, cierpiący,

Do Matki śle tęskne westchnienia:
"Przyjdź, Matko, przyjdź!"
Świat chory błaga i woła:
"Przyjdź do nas, przyjdź do nas,
Bolesna Matko Kościoła!"