Gdyśmy przyszli do kościoła

1. Gdyśmy przyszli do kościoła, Królowo,
Przed cudowny obraz Twój, o Królowo.

Ref. Maryjo, Maryjo,
O Maryjo, Królowo!

2. A gdy tak grzeszników wiele, Królowo,
Łask doznało w Twym kościele, Królowo.

3. Tak Ci teraz śpiewać chcemy, Królowo,
Pozdrawiamy i uczcimy, Królowo.