Gdyby kiedyś tak

Gdyby kiedyś tak Maryja, rzekła ci:
Spójrz jak życie twoje mija, wciąż śmiech i łzy.

Weź swe serce, ludziom daj
i pokochaj cały świat,

Będziesz wtedy tak jak brat, nie jak wróg.
Okaż bliźnim serce swe,

Miłość swoją światu daj,
Kochaj wszystkich tak jak nas
kocha Bóg.

Ref. Maryjo chcemy powierzyć nasz los,
w Twe ręce Maryjo,
daj nam swą dłoń i prowadź nas,
drogą zbawienia, do nieba bram.