Do Królowej Różańcowej

 1. Do Królowej Różańcowej
  zwróć twe oczy, duszę twą;
  Nabożnymi czcij Ją słowy,
  tam ożywcze źródła są.
 2. Jej opiece zawdzięczamy
  i miłości Pani tej,
  Że Różaniec z nieba dany
  dla zbawienia duszy mej.
 3. Skarb to wielki,
  który sama moc najwyższa obrała,
  Dominikowi podała
  Różańcowa Królowa.
 4. Wszak w Różańcu rozważamy
  Życie Chrysta, męki trud;
  Do cnoty się pobudzamy,
  By oglądać chwały cud.
 5. I w Różańcu podziwiamy
  Życie Marii, cnoty Jej;
  Patrząc na Nią podążamy
  Po zbawiennych szlakach Jej.