Dnia każdego

1. Dnia każdego Boga mego
Matkę, duszo, wysławiaj,
Jej dni święte, sprawy wzięte
Z nabożeństwem odprawiaj!

2. Rozpatruj się, a dziwuj się
Jej wysokiej zacności,
Zwij Ją wielką Rodzicielką,
Błogą Panną w czystości.

3. Sław Jej czyny, proś, by winy
Litościwie znieść chciała,
Weźmij Onę na obronę,
By cię z grzechów wyrwała.

4. Ta Dziewica nam użycza
Z nieba dobra wiecznego,
Z tą Królową światłość nową
Wziął świat z daru Bożego.

5. Usta moje sławcie boje
Tej niewiasty pieśniami,
Przez Jej męstwo my zwycięstwo
Odnosim nad czartami.

6. Nie ustajcie, wysławiajcie
Wszego świata Królową,
Jej przymioty, łaski, cnoty,
Chwalcie myślą i mową.