Cześć Ci, Rycerzu Niepokalanej

 1. Cześć Ci, Rycerzu Niepokalanej,
  o Ojcze Kolbe Maksymilianie,
  za trudy życia w sprawie świetlanej
  Bogarodzicy, a naszej Pani.
 2. Choć bez pałasza i karabinu
  żołniersko ległeś na polu chwały,
  czynem, co nie zna równego czynu,
  heroizm ducha ludzkiego cały.
 3. Czarny Twój habit w pasiak błękitny
  zmienił Oświęcim Ci przeznaczeniem
  w kolor Twej Pani, taki zaszczytny,
  pod którym wszedłeś w bój, na cierpienie.
 4. W świętej ekstazie czci i zachwytu,
  nad dostojeństwem ojca rodziny,
  rzucasz za niego w męczarnie bytu
  śmierci głodowej życia godziny.
 5. Cześć, Ci, Rycerzu Niepokalanej,
  za cudne światło dróg naszej doby,
  co wytrysnęło w życie zbłąkane
  serc polskich z serca Twojej osoby.