Cudowna Matko

1. Cudowna Matko Syna Boga cudownego
Cudowne płodzisz cuda z Obrazu Mstowskiego
Spraw przyczyną by łaski Pana tu płynęły
Sług wiernych Syna Matki swojej nie minęły

2. Bądź Patronką patronów Obrazu twojego
Ciesząc w smutku zalecaj w łaskę Syna swego
Proś za nami zawsze jakoś z początku zjawiła
Gdyś w naszem Mstowie Obraz swój Panno stawiła

3. Za to w potrzebie płaszczem swoim nas zakrywasz
Patronką Mstowską żeś jest jawnie się odzywasz
W miastach i po wsiach różnych śmierci ścina kosa
U nas w klasztorze mstowskim nie ścięła ni włosa

4. Mówi co żywo kto się w niebezpieczność wdaje
Ten zginie marnie niechaj wczas szkodę uznaje
A my jak oślep w ogień sami się wdawali
Że nie zginiemy Matko w Tobieśmy ufali

5. I zginęli, miłość macierzyńska Twoja
Nabawiła nas zdrowia, nabaw i pokoja
Pod ciężkim jarzmem dawno egipskim stękamy
Do Ciebie Matko z płaczem o pomoc wzdychamy

6. Pociesz smutnych, nędznych wniwecz obróconych
Przejednaj gniew Synowski, weź osieroconych
W opiekę i w obronę, a my wdzięczni tego
Będziemy chwalić, sławić Boga Matkę Jego

7. A wotum tygodniowe Mszy świętej śpiewanie
O poczęciu Twem czystym nigdy nie ustanie
Które jakoć jest wdzięczne jużeśmy doznali
Gdy trzeci raz w powietrze zdrowiśmy zostali

8. Niech będzie cześć i chwała Bogu wszechmocnemu
Ojcu Synowi także Duchowi Świętemu
Cześć Pannie Matce Bożej pokłon pozdrowienie
Codziennie różańcowe za to wybawienie.