Co dzień wieczorem

1. Co dzień wieczorem, na odgłos dzwonu
Niech wspólnym tętnem serca w nas biją,
To Ty nas wzywasz do swego tronu,
Królowo nasza, Maryjo!

Ref. Królowo Polski, jestem przy Tobie,
Pamiętam, czuwam na każdy czas,
Z Twej Jasnej Góry o każdej dobie,
Wciąż do Jezusa prowadź nas.

2 Jestem przy Tobie dziś i na wieki,
Przy Sercu Twoim i Twego Syna
Twej pragnę mocy, Twojej opieki,
Królowo nasza jedyna!