Ciesz się Maryjo

1. Ciesz się, Maryjo, pełna łaski,
W Tobie znalazł Bóg świątynię,
Tyś w nadziemskie strojna łaski.
Twoja chwała wszędzie słynie.
Przez Cię pośród swoich sług,
Swe mieszkanie obrał Bóg.

2. Która skarby łaski mieścisz,
Jaśniejąca jako zorza,
Ty nam Zbawcę z niebios wieścisz.
Bóg w Twym łonie spoczął rad,
Kiedy zstąpił zbawiać świat.

3. Ciesz się, Maryjo, Panno wierna,
Wiary naszej Przewodnico,
Lilio czysta pośród ciernia,
Najmężniejsza Męczennico!
Na nasz krzyż swój promień rzuć
I nadzieję w sercach wzbudź!

4. Raduj się, Anielska Pani,
Co w królewskiej błyszczysz szacie,
Z tronu Twego nam hetmanisz
W wiecznej chwały majestacie!
Dobrotliwie nami rządź,
Swym poddanym Matką bądź!