Ciebie na wieki

1. Ciebie na wieki wychwalać będziemy,
Królowo nieba, Maryjo!

W Twojej opiece niechaj zostajemy,
Śliczna bez zmazy lilio!

Wdzięczna Estero, o Panienko święta!
Tyś przez Aniołów, jest do nieba wzięta,

Niepokalanie poczęta!

2. Na każdy moment, na każdą godzinę,
Twojej pomocy żądamy;

Pani Anielska, odproś naszą winę,
Do Ciebie grzeszni wzdychamy:

O Furto Rajska! Ucieczko grzeszników!
O Matko Boska, ratuj niewolników!

Niepokalanie poczęta!

3. Obróć Swe oczy, pośpiesz w utrapieniu,
Maryjo, Matko miłości!

Kto służy Tobie, nie daj go zginieniu,
Broń nas od czartowskiej złości.

Pokaż łaskę Swą, Matko litościwa,
Najświętsza Panno, bądźże szczodrobliwa!

Niepokalanie poczęta!

4. Masz berło w ręce, znać, żeś Monarchinią,
Masz drugie: Syna Swojego;

Zjednaj nam łaskę w ostatnią godzinę,
W on dzień konania naszego:

Niech Cię chwalimy z Twym Synem społecznie,
Jak teraz w życiu, tak i potem wiecznie,

Niepokalanie poczęta!

5. Przybądź, o Matko, w ostatnim terminie!
Ciebie my grzeszni wzywamy,

Na pomoc naszą w śmiertelnej godzinie:
Niechaj przy Tobie skonamy!

Ubłagaj Syna, niechaj się zmiłuje,
I żywot wieczny po śmierci daruje,

Niepokalanie poczęta!