Chciałbym ja dziś

1. Chciałbym ja dziś wyśpiewać, Maryjo, Tobie pieśń
I w prostych, zwykłych słowach, przed tron Twój chcę ją nieść.
Tyś nam za Matkę dana, z krzyża to rzekł Twój Syn.
Jak Matka nam przebaczasz, ogrom przeróżnych win.

Ave Maryja, ave Maryja,
Ave Maryja, ave Maryja.

2. Do Ciebie, Matko, idą ludzie ze wszystkich stron,
By błagać Cię o łaski, prosić o pomoc Twą.
W matczynej swej miłości przyjmujesz dzieci Twe,
Twe wstawiennictwo sprawia, że mija to, co złe.

Ave Maryja, ave Maryja,
Ave Maryja, ave Maryja.

3. Tu, na lubeckiej górze, Ty objawiłaś się
W dziwny, cudowny sposób, dałaś odnaleźć się.
W malutkim wizerunku jest Twej potęgi blask,
Matko, my Twoje dzieci, pragniemy Twoich łask.

Ave Maryja, ave Maryja,
Ave Maryja, ave Maryja.