Całaś piękna

Całaś piękna jest, Maryjo,
I zmazy pierworodnej nie ma w Tobie,
Tyś chwałą Jeruzalem,
Tyś weselem Izraela,
O Maryjo!

Tyś chlubą ludu naszego,
Tyś Orędowniczką grzeszników,
o Maryjo, o Maryjo!
Panno najroztropniejsza,
Matko najdobrotliwsza,
Módl się za nami,
Przyczyniaj się za nami
Do Pana naszego Jezusa Chrystusa,
O Maryjo!