Brzmi cichej godziny

1. Brzmi cichej godziny
Przez góry, doliny,
Dzwonku, twój głos.
Brzmij Pannie Maryi,
Nieś pozdrowienie Jej
Aż do niebios.

2. Bo Ona łask pełna.
Niebo i ziemia ma
Pokłon Jej dać.
Chcę też Jej dzwonkiem być,
Ją pozdrowieniem czcić,
Ją miłować.

3. Pan Bóg wszechmogący,
Nas pocieszający,
On jest z Tobą.
Królowo niebieska,
Nasza Pośredniczko,
Bądź też ze mną.