Brama wszelkiej łaski pełna

1. Brama wszelkiej łaski pełna
Otworzyła się przed Królem,
A gdy Chrystus przez nią przeszedł,
Znów zamknęła się na zawsze.

2. Syn Jedyny Najwyższego,
Stwórca świata, Mocarz wielki,
I Kościoła Oblubieniec
Stał się Dzieckiem czystej Matki.

3. On jest chlubą Rodzicielki,
A nadzieją wieczną dla nas;
Jak biblijny kamień z góry
Przyszedł świat obdarzyć łaską.

4. Niech się cieszy każdy człowiek,
Dzisiaj bowiem Zbawca ludzi
Przybył światu na ratunek,
By odkupić tych, co stworzył.

5. Chwała, cześć i uwielbienie
Chrystusowi, Słowu Ojca,
Zrodzonemu przez Dziewicę,
Która z Ducha Go poczęła. Amen.