Boleści Matki Bożej

Boleść I

Witaj Matko uwielbiona,
żalem serdecznym zraniona,
gdy Symeon sprawiedliwy,
opowiedział miecz straszliwy.

Ref. O Maryjo, o Maryjo, wielka Twoja żałość była

Boleść II

Witaj Matko uwielbiona,
żalem serdecznym zraniona,
Kiedyś wzdychając płakała,
Do Egiptu uciekała.

Ref. O Maryjo, o Maryjo, wielka Twoja żałość była

Boleść III

Witaj Matko uwielbiona,
żalem serdecznym zraniona,
Kiedyś Syna najmilszego,
Szukała do dnia trzeciego.

Ref. O Maryjo, o Maryjo, wielka Twoja żałość była

Boleść IV

Witaj Matko uwielbiona,
żalem serdecznym zraniona,
Kiedy Syn twój był pojmany,
Zbity, zraniony, zeplwany.

Ref. O Maryjo, o Maryjo wielka Twoja żałość była

Boleść V

Witaj Matko uwielbiona,
żalem serdecznym zraniona,
Gdyś widziała Syna Twego,

Na krzyżu konającego.

Ref. O Maryjo, o Maryjo wielka Twoja żałość była

Boleść VI

Witaj Matko uwielbiona,
żalem serdecznym zraniona,
Kiedyś z krzyża Syna brała,
Łzami rany polewała.

Ref. O Maryjo, o Maryjo, o Maryjo wielka Twoja żałość była

Boleść VII

Witaj Matko uwielbiona,
żalem serdecznym zraniona,
Kiedy Syna najdroższego,
Kładli do grobu ciemnego.

Ref. O Maryjo, o Maryjo, wielka Twoja żałość była.