Bogurodzica dziewica

1.Bogurodzica dziewica,
Bogiem sławiena, Maryja.

U twego Syna gospodzina,
Matko zwolena, Maryja.

Ref. Kyrie Eleison.

2. Tobie śpiewali rycerze,
u stóp Twych składali hołd.

Wierząc, że dobroć twoja
zapewni szczęśliwy los.

Ref. Kyrie Eleison.

3. Patrz Matko my Twe dzieci
z rozpaczą wołamy o miłość.

Łaskę i pokój wybłagaj,
podaruj nam sprawiedliwość.

4. Patrz Matko my Twe dzieci
z rozpaczą wołamy o miłość.

Łaskę i pokój wybłagaj,
podaruj nam sprawiedliwość -
Matko nasza.

e D e D e D e D

e D e D e D e D

e h e D e D