Bogarodzico wniebowzięta Pani

1. Bogarodzico, wniebowzięta Pani!
Z niebieskiej chwały Ty królujesz nam!
Na ziemi okrąg my przez grzech wygnani,
Dręczeni złością, tchem piekielnych bram,

Ciebie dziś wołamy, mocy Twej wzywamy,
Maryjo wesprzyj Twój wybrany lud!
Udziel sercu męstwa, prowadź do zwycięstwa,
Ty, która świecisz pełnią łask i cnót.

2. Ty przewodniczką, o Matko jedyna,
Torujesz drogę poprzez ziemski mrok,
Prowadzisz wszystkich do Twojego Syna
I czujnie śledzisz nasz niepewny krok.

Uproś łaskę wiary, daj ducha ofiary,
By stawić czoło nawałnicy zła,
Udziel sercu męstwa, prowadź do zwycięstwa,
Niech chwała Twoja po wiek wieków trwa.