Błogosławiona jesteś

1. Błogosławiona jesteś Maryjo,
i wywyższona przez Pana.
On wielkich rzeczy w Tobie dokonał,
Niepokalana.

2. Ty, któraś Słowo z wiarą przyjęła,
by w Tobie Ciałem się stało.
Zrodziłaś światu Jutrzenkę Nową,
przedwieczną Światłość.

3. Bądź nam obroną Bogarodzico,
gdy się błąkamy w ciemności.
Do światła wiary prowadź na nowo,
drogą świętości.

d a g d
(B) g A7
d g d
F g A7 d