Błogosławiona Dziewico

Ref. Błogosławiona Dziewico nad dziewicami,
Bogurodzico, ze wszystkich matek wybrana,
Matko Chrystusa i Matko ludzi,
Daj nam swego Syna, daj nam swego Syna.

1. Spośród wszystkich niewiast na świecie
Pan Cię wybrał dla siebie,
By na wieki rozbłysło na ziemi
Boże światło, Twój Syn.

2. Niby źródło wody najczystszej,
Spływa łaska na Ciebie.
Bóg ukochał Cię czułą miłością.
Zbawcę przez Ciebie dał.

3. W Twoim sercu nie ma przeszkody,
By w nim miłość rozkwitła.
Boża miłość sprawiła, że w Tobie
Cud wcielenia się stał.

G C
a D7
h e a D
e D h e a G

G a h
e C D
C e
g D7