Bądź pozdrowiona Pani święta Królowo

1. Bądź pozdrowiona, Pani,
Święta Królowo,
Święta Boża Rodzicielko, o Maryjo,

Która jesteś Dziewicą
uczynioną Kościołem,
I wybraną przez Najświętszego
Ojca z nieba.

Ciebie On uświęcił z Najświętszym,
Umiłowanym Synem swoim
I Duchem Świętym Pocieszycielem,
I Duchem Świętym Pocieszycielem.

W Tobie była i jest wszelka pełnia łaski
I wszelkie dobro, i wszelkie dobro.

Bądź pozdrowiona, Domu Jego.
Bądź pozdrowiona, Matko Jego.

Ref. Bądź pozdrowiona, Pałacu Jego.
Bądź pozdrowiona, Przybytku Jego.
Bądź pozdrowiona, Domu Jego.
Szato Jego, Służebnico Jego,
Matko Jego.

2. I wy wszystkie święte cnoty,
Które Duch Święty swą łaską
I oświeceniem,

Wlewa w serca wiernych,
Wlewa w serca wiernych,
Aby z niewiernych uczynić
wiernych Bogu.

Bądź pozdrowiona, Służebnico Jego.
Bądź pozdrowiona, Matko Jego.

E H
A E
H A E

H
A E
H A H
E

H A E
H A H E
H A E
H A H E

H A E
H A H E

H A E
H A H E

A cis H A
E H A H E
A cis H A
E H A
H E

H A E
H A
E

H
A E
H A
E

H A E
H A E