Bądź pozdrowiona Maryjo Dziewico

Bądź pozdrowiona, Maryjo Dziewico,

Przez ciepły wietrzyk, co drzewa kołysze,

Przez tę przedziwną porankową ciszę.

Przez kwiatów woń,

Przez ptaków śpiew,

Przez jezior toń,

Przez wichru wiew,

Przez słońca blask,

O Pani, pełna łask,

Bądź pozdrowiona!