Bądź pozdrowiona Królowo niebieska

1. Bądź pozdrowiona, Królowo niebieska
Bądź pozdrowiona, o Pani Anielska,

Witaj początku, bramo tej świętości,
Która oświeca błędy świat w ciemności.

2. Wesel się, Panno przenajchwalebniejsza,
Nad wszystkie panny Tyś najozdobniejsza.

O Pani nasza, Twoimi modłami,
Chrystusa, Syna Twego, proś za nami.