Bądź pozdrowiona błogosławiona

1. Bądź pozdrowiona, błogosławiona
Różyczka rajska, Pani Anielska,
Panienko Maryjo!

2. Bądź pozdrowiona, błogosławiona,
Królowo Świętych, ucieczko nędznych,
Panienko Maryjo!

3. Bądź pozdrowiona, błogosławiona,
Chorych lekarko, sierot szafarko,
Panienko Maryjo!