Bądź Matko sercem tej wspólnoty

1. Bądź, Matko, sercem tej wspólnoty wiary,
Co pragnie pełnić Twego Syna wolę
I składać Ojcu ten najwyższy z darów,
Łączy się w jedno przy ofiarnym stole,
Maryjo, Matko Kościoła.

2. Niech przeżywana pod Twoim okiem
Eucharystii wielka tajemnica,
Otwiera serca na ludzką wspólnotę,
Darzy nas wzrostem Boskiego życia,
Maryjo, Matko Kościoła.