Bądź Królową moich czystych

1. Bądź Królową moich czystych myśli,
uchroń przed brudem me serce
Nie pozwól kochać świat bez krzyża.
Bądź ze mną, gdy czekam an niebo wieczne.

Ref. Matko łaski pełna,
pod Twoją obronę nas weź,
aby wiara nasza chwałą była Bogu / 2×

(Ojcu, Synowi, Duchowi.)

2. Bądź Królową moich snów, nadziei,
uchroń przed fałszem mą duszę.
Nie pozwól w pieniądz ją zamienić.
Bądź ze mną, gdy czekam na niebo wieczne.

3. Bądź Królową moich dni i nocy,
uchroń przed zdradą me czyny.
Nie pozwól w rozpacz je zamienić.
Bądź ze mną, gdy czekam na niebo wieczne.

e a h7 e a7 h7
C D e H7
e a h7 e a7 h7
C D e H7

G F a
e
C D C7 H7

(e a C h7)