Pierwszy Prorok Ojca

Chrystus jest pierwszym Prorokiem Ojca. My powinniśmy być prorokami Chrystusa i przez Niego - prorokami Ojca.

Także w dzisiejszym świecie, w naszym świecie, w którym przyszło nam żyć, oczekuje się, że przekażemy słowo i orędzie Chrystusa. Chrystus nalega na nas wewnętrznie, abyśmy wypełnili tę prorocką misję, którą On nam zlecił.

Jeśli jesteśmy Jemu poświęceni, nie żyjąc tym poświęceniem, w rzeczywistości marnotrawimy je, wymazujemy i czynimy bezużytecznym.