Pierwsza łaska

Chociaż godność Macierzyństwa Bożego
stanowiła główną rację wszystkich Jej przywilejów,
to jednak pierwszą łaską, jaką otrzymała od Boga
- to Jej Niepokalane Poczęcie, wolność od wszelkiej zmazy,
nawet pierworodnego grzechu od pierwszej chwili istnienia.

św. Maksymilian Maria Kolbe