Piękno serca

Całe piękno i wszystko dobro Maryi płynie z Jej Serca. Wewnętrzne życie Maryi odbija się na zewnątrz: jeśli Jej oczy były czyste, to dlatego, że Jej Serce było dziewicze; jeśli Jej dzieła były święte, to dlatego, że Jej duch żył świętością.

Chrześcijanin powinien być świętym i takim powinien się okazywać innym: powinien "okazywać" to, czym w rzeczywistości jest. Fałsz i udawanie są antychrześcijańskie. Jeśli chrześcijanin większy wysiłek musi wkładać w "być" niż "okazywać", także powinien się troszczyć, aby swoim życiem "mówić o Bogu" innym ludziom.

Maryjo, która przez swą obecność przyczyniasz się do budowania Królestwa Bożego, naucz nas szukania tego Królestwa sprawiedliwości i prawdy, miłości i pokoju.