Piękne zadanie

Jezus Chrystus jest jedynym pośrednikiem pomiędzy Bogiem a ludzkością,
Niepokalana jest jedyną Pośredniczką pomiędzy Jezusem i ludzkością,
a my będziemy szczęśliwymi pośrednikami pomiędzy Niepokalaną a duszami
rozproszonymi po całym świecie.

Jakie piękne zadanie! Prawda?

św. Maksymilian Maria Kolbe