Pełnia radości

Różnica między chlebem materialnym i głodem tego chleba, a chlebem duchowym i głodem Boga jest następująca: pierwszy możesz zaspokoić jedząc, ale drugi, im więcej się spożywa, tym większy głód się odczuwa, bardziej jeszcze tęskni się za Bogiem i Jego sprawami, za Jego sprawiedliwością i Jego miłością, Jego Duchem i Jego życiem.

Kto kocha, pragnie kochać jeszcze więcej. Kto jest szczęśliwy, tęskni za głębszym szczęściem. Dziecko Boże tęskni coraz to bardziej do swego niebieskiego Ojca, aż do połączenia się z Nim na wieki, kiedy to wszelka radość będzie pełna i wszelkie szczęście spełnione.