Pełna łaski

Najbardziej udane pociągnięcia pędzlem dla odmalowania obrazu Najświętszej Dziewicy wykonał Archanioł, pozdrawiając Maryję słowami: "Pełna łaski".

To jest rys charakterystyczny, określający Jej wewnętrzną fizjonomię i wyróżniający Ją spośród wszystkich innych osób. To Jej specyficzne Imię, które tylko do Niej się odnosi, ponieważ wyraża tę najwyższą rzeczywistość: Maryja była pełną łaski, ponieważ Bóg był w Niej.

Maryja, błyszczące słońce na niebie, niech zawsze przypomina słowa Jezusa: "Wy jesteście światłem dla świata".