Pełna gotowości

Maryja modliła się i rozmyślała nad wiadomością o zbawieniu przesłaną przez Boga swemu ludowi. Archanioł w Nazarecie zastał Ją w pełnej gotowości do wypełniania woli Bożej.

Słowo Boże do nas przemawia, stawia nam pytania, przedstawia wymagania i orientuje, ożywia i zachęca. Potrzeba, abyśmy je wielokroć czytali, rozważali ze skupieniem, przeżywali z radością.

Na modlitwie rozmawiamy z Bogiem, mówimy do Boga. Czytając Pismo Święte, Bóg mówi do nas. Jeśli to pierwsze jest bardzo ważne, to drugie jest nieodzowne. Ponieważ to, co my możemy powiedzieć Bogu, On już wcześniej to zna. To, co Bóg ma nam do powiedzenia, zawsze jest dla nas czymś nowym.

"Matko, w tych prostych słowach: "Oto Ja służebnica Pańska, niech się dzieje według Twojej woli", zawarłaś cały program swojego życia" (Jan Paweł II). Prosimy Cię, abyś nam pomagała wiernie realizować zamiar Boży w naszym życiu.