Pełna dobroci

Maryja była przepełniona miłością Bożą, lecz nie chciała zachować jej tylko dla siebie, ale przelać ją na nas. Nasza Matka cieszy się widząc nas pełnymi miłości Boga. O ile więcej kochamy Boga, o tyle bardziej czynimy Ją szczęśliwą.

Jeśli mamy podobać się Bogu, miłując Go, także w ten sposób powinniśmy się starać przypodobać Jego pełnej dobroci Matce. Czyńmy wszystko nie z czystego poczucia obowiązku, ale przede wszystkim z miłości do Boga, aby podobać się Bogu i Jego Najświętszej Matce.

Maryjo, która nie zamknęłaś się w sobie, ale poświęciłaś się swojemu Synowi i Jego naśladowcom, naucz nas dzielić się naszym życiem i naszymi dobrami z innymi ludźmi.