Panna i Matka pełna dobroci

Nie możemy sobie nawet wyobrazić wielkości, dobroci i doskonałości Boga. Nasz rozum nie może Go ani zrozumieć, ani objąć; dotyka jedynie wielkości Jego dzieł.

Jeśli Bóg jest tak nieskończenie doskonały w sobie samym, nie jest mniej doskonały w dziełach swoich rąk. On stworzył Najświętszą Pannę i uczynił Ją tak cudownie wielką i piękną, że przewyższa niewypowiedzianie to wszystko, co możemy sobie o Niej wyobrazić. Uczynił Ją Panną i Matką pełną dobroci.

Chciał uczynić z Niej swe arcydzieło i tak uczynił, o czym nikt nie mógł nawet marzyć i tylko On mógł to uczynić.

Panno Maryjo, tak wysławiamy Cię w liturgii: "Czystości nieskalana, zwierciadłem jesteś Pana. O, źródło łaski, z Odkupiciela złączona blaskiem. Piękności bez skazy, wdzięku dziewiczy, Ty jesteś radością Przedwiecznego, chwałą człowieka śmiertelnego".