Panie, liczę na Ciebie. Ty możesz liczyć na mnie

W Ewangelii istnieje też inne wyrażenie, które głosi: "dźwigać swój krzyż". Pierwsi chrześcijanie używali tego wyrażenia w swoim naśladowaniu Chrystusa, który niósł swój krzyż aż na Kalwarię.

I dziś nie przestaje to być wielką prawdą: każdego dnia powinniśmy brać krzyż na swoje ramiona. Każdy dzień ma swój własny krzyż. Każdego dnia krzyż ma sobie właściwe niewygody, ale każdego dnia winien być przyjmowany z nowym, wielkodusznym oddaniem się miłości Chrystusowej.

Jeśli miłość poznawana jest na krzyżu i oczyszcza się na nim, codzienne przyjmowanie krzyża będzie codziennym odnawianiem miłości. Będzie wyznaniem kierowanym do Chrystusa każdego dnia i być może każdej godziny: "Panie, liczę na Ciebie. Ty możesz liczyć na mnie!".