Pani zbawienia

Panna Maryja dała nam przykład, jak należy traktować dziecko opiekując się nim i darząc je szacunkiem, jakim darzyła Dziecię Jezus. Ona wiedziała Kim był Jej Syn. Tak jak wszystkie matki, poznawała Jezusa i odkrywała w Nim prawdziwego Syna Bożego.

Matki, idąc za przykładem Maryi, powinny starać się rozpoznawać w swoich dzieciach obecność Boga, ich synostwo Boże, i współpracować, aby mogły one realizować w pełni swoją godność dzieci Bożych.

Pani zbawienia, naucz mnie ukazywać obecność Boga we mnie i uznawać Jego obecność w moich braciach.