Pani Wszystkich Narodów

Pani Wszystkich Narodów niesie ze sobą dziękczynne zawołanie Maryi sprzed laty do swej krewnej św. Elżbiety: Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia.

Dziś każdy musi ponieść echo słów Magnificat, by urzeczywistnić, iż "obecny czas jest naszym czasem", w którym pozwolimy działać Duchowi Świętemu przez Maryję, by tak jak przez Maryję przyszedł On do ludzi, tak teraz przez Maryję świat powróci do Boga.

Pani Wszystkich Naródów, módl się za nami!