Pani wierności

Maryja Najświętsza była, w pełnym tego słowa znaczeniu, we wszystkim kobietą i we wszystkim Matką Boga. Ona nie czyniła nigdy żadnej różnicy pomiędzy tymi dwoma wymiarami, dając nam wspaniałą lekcję, jak my powinniśmy przeżywać jako chrześcijanie naszą rzeczywistość wynikającą z chrztu w wymiarze ludzkim. Nie można rozdzielać chrześcijanina od człowieka, ani człowieka od chrześcijanina.

Nie ma okoliczności, w których moglibyśmy działać jako ludzie i nie jako chrześcijanie lub jako chrześcijanie i nie jako ludzie.

Pani wierności, naucz nas wierności bez skazy czy rozróżniania naszej wierności powołaniu ludzkiemu i wierności naszemu powołaniu chrześcijańskiemu.