Pani wiary

Aby nie ponieść klęski w naszym apostolstwie, idźmy za przykładem Apostołów. Gdy Jezus wstąpił do nieba, wszyscy zgromadzili się wokół Matki Chrystusowej i od Niej otrzymali ostatnie wskazania zanim rozeszli się po świecie. Maryja oświeciła ich umysły dla realizacji zadań ewangelizacyjnych.

Słusznie czyni dziś Kościół wzywając Maryję jako Gwiazdę ewangelizacji.

Pani wiary, przypominaj nam ciągle, że wiara jest nie tyle chłodnym przyjęciem prawdy ze strony umysłu, co gorącym przyjęciem Chrystusa i Jego orędzia.