Pani weselna

Ewangelia zawiera piękny fragment opowiadający o weselu w Kanie Galilejskiej, gdy Maryja troszczy się o zaproszonych na to wesele gości.

Teraz w niebie nie straciła tej troskliwości o nas i zawsze jest gotowa przychodzić nam z pomocą we wszystkich naszych potrzebach duchowych i materialnych.

Wzywajmy Maryję z ufnością w naszym codziennym życiu wiedząc, że Ona jest po macierzyńsku dobrotliwa. Prośmy Ją pokornie, ponieważ Ona jest wszechmocna w osiągnięciu wszystkiego, o co Ją poprosimy. Prośmy z miłością, ponieważ Ona jest naszą Niebieską Matką.

Pani wesela w Kanie, pragniemy Cię naśladować w czynach pomocy i solidarności, w czynach współczucia i łagodności, aby Jezus przemienił wodę naszego życia w nowe wino na święto dla naszych braci.