Pani ubóstwa i pokory

Życie Maryi było życiem ciężkim i pełnym poświęcenia z racji ubóstwa i prostoty, w którym brakowało wielu udogodnień. Jej dom był jednym z najskromniejszych w biednym miasteczku, w Nazarecie. Urządzenia, jakimi się posługiwała były najprostsze i prymitywne. Takie było życie prowadzone przez Maryję i takie było środowisko, w jakim żyła.

Nasze życie, będąc chrześcijańskim, powinno charakteryzować się prostotą i pokorą, unikając wszystkiego, co jest luksusem, ostentacją i zbytkiem wygód.

Pani ubóstwa i pokory, daj mi serce szczere i proste. Pomóż mi unikać luksusu i wygodnictwa!