Pani światła

Jeśli Chrystus jest Światłem, Maryja jest nosicielką Światła. Jeśli Chrystus jest Drogą, Maryja jest Znakiem, który nam wskazuje, czy idziemy właściwie. Jeśli Chrystus jest Prawdą, Maryja jest Nauczycielką tej Prawdy. Jeśli Chrystus jest Życiem, przez Maryję przychodzi to Życie.

Pobożny czciciel Maryi wie skąd pochodzi, wie także dokąd zmierza i wie także, którędy powinien iść. Nie lęka się, że zbłądzi. Jest człowiekiem pewnym i bezpiecznym.

Pani światła, oświetlaj moją drogę i przemień mnie w światło dla tych, którzy chodzą w ciemnościach.