Pani rodziców

Rodzice, jak również wychowawcy, mają w Maryi Pannie najlepszy wzór dla wychowywania swoich dzieci i młodzieży.

Maryja spełniała wszystkie obowiązki względem Dzieciątka Jezus, jakie każda matka wykonuje względem swojego dziecka.

Nikogo bardziej niż Maryję, mogą wzywać wszystkie matki i rodzice, aby wypełnić względem swych dzieci tę szlachetną misję, powierzoną im przez Boga.

Pani nasza, która zostałaś wzięta do nieba, gdzie teraz królujesz uwielbiona, nie przestawaj słuchać głosu Twoich dzieci wołających do Ciebie.