Pani prawdy

Niech nigdy nie wypowiadają twoje usta tego, czego nie akceptuje rozum. Nigdy nie wypowiadaj ustami tego, czego nie potwierdzasz swoim życiem i nigdy nie żyj tak, jak myślisz, że nie powinno się żyć.

Rzadkie są sytuacje, w których Ewangelia wymienia mówiącą Najświętszą Maryję Pannę; jeszcze mniej tych fragmentów, w których Ona sama się wypowiada. Niemniej, Jej nieliczne, przekazane słowa cechuje niezwykła roztropność i umiar, dając nam przez to przykład i nauczając nas, w jaki sposób my powinniśmy mówić: zawsze prawdziwie i z należytą roztropnością.

Pani prawdy, daj, niech włączymy się do Twojej prorockiej pieśni, głoszącej wyzwolenie dzieci Bożych i wypełnienie Bożych obietnic.