Pani poświęcenia

Dla naszej matki ziemskiej pragniemy wszystkiego, co najlepsze i najpiękniejsze. Dla niej prosimy Boga o wszystko, co dobre na ziemi i upragnione w niebie. Jeśli pełnego szczęścia życzymy naszej matce ziemskiej, czegoż nie będziemy pragnąć dla naszej Matki Niebieskiej? 

Jeśli na ziemi nie ma nic porównywalnego z matką, co możemy znaleźć w niebie porównywalnego z Matką Najświętszą? Zaraz po Bogu, nie ma niczego ani nikogo, tak wielkiego i wzniosłego, jak Najświętsza Maryja Panna.

Pani nasza poświęcenia, która wypowiedziałaś swoje oddanie sprawie Bożej słowami: " Niech mi się stanie według Słowa Twego", spraw, aby ta postawa była także moja przez całe życie.