Pani ogniska domowego

Duch Święty objawił Maryi Pannie na sposób prorocki, że będzie Ona wysławiana przez wszystkie pokolenia wszystkich czasów, lecz Ona nie przypisała sobie zasług tego chóru pochwał, ale odniosła do Boga pochwały i sławę, jakie ludzie będą Jej składać na przestrzeni przyszłych wieków.

Ty także możesz przyłączyć się do tego chóru pochwał i wyśpiewywać z pobożnością i entuzjazmem chwałę Maryi.

Pani ogniska domowego, niech we wszystkich naszych rodzinach panuje miłość oraz wzmocni się jedność i pokój.